P.G.Wodehouse Society

Artikel over nieuw museum

Op 23 juli 2008 verscheen er een artikel in het weekblad Ons Utrecht, over het zoeken naar een locatie voor het nieuw te vestigen P.G.Wodehouse Museum. Naar aanleiding hiervan zijn er verschillende locaties onderzocht.

Artikel in Ons Utrecht over het museum in oprichting: Artikel in Ons Utrecht over het oprichten van een Wodehouse museum.