COLUMNS

 

Incidenteel schrijft Peter ook columns.

In 2022 verzorgde hij zo af en toe in het blad de PUP de korte column 'Vandaagje' van maximaal 99 woorden.

In 2020 waren het enkele langere columns van 500 woorden.