COLUMNS


Incidenteel schrijft Peter ook columns.

In 2020 waren het enkele langere columns van 500 woorden.

In 2022 verzorgt hij zo af en toe in het blad de PUP de korte column 'Vandaagje' van maximaal 99 woorden.