literatuur

De diverse publicaties zijn terug te vinden via onderwerpen en thema's.

  • Boudewijn Büch

  • Paul Julien

  • Tom Neale

  • F. Springer

  • Moderne letterkunde

  • Vroegmoderne letterkunde

  • Middelnederlandse letterkunde

  • Taalkunde

  • Poëzie

 

Boudewijn Büch

'F. Springer en Boudewijn Büch in De Posthoorn'.
In: Büchmania Magazine 20, sept. 2023, p.26-29. Academia link

'Boudewijn Büch en F. Springer over Multatuli'.
In: Büchmania Magazine 19, sept. 2022, p.10-18. Academia link

'Goethe in Antwerpen'.
In: Büchmania Magazine 19, sept. 2022, p.54-57. Academia link

''Büch, Byrds en Bijbel – een bijzondere betekenisvolle band'.
In: Büchmania Magazine 18, sept. 2021, p.18-25. Academia link

'Bilderdijk'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 19 (3), 2021, p.13.

Bilderdijk en Büch in de Digitale Schatkamer.
Lezing voor het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, Amsterdam (online), 7 februari 2021, 18 pag.

'Boudewijn Büch en het kleinste postkantoor in Ochopee'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 19 (1), 2020, p.2-4. Academia link

‘Lodewijk van Paddenburgh, Boudewijn Büch en de Duindoornpers’.
In: Büchmania Magazine 17, sept. 2020, p.73-77. Academia link

'Menno Wigman en Boudewijn Büch'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 16 (5), 2018, p.7. Academia link

Tom Neale op Suwarrow - Boudewijn Büch als islomaan en nesofiel.
Amsterdam: Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2015, 68 pag. ISBN 9789079949120. Serie: Büch en ... geen einde, nr.14. OCLC link

Boudewijn Büch in het spoor van Tom Neale - over desolaat en paradijselijk Suwarrow.
Lezing op de 14e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 13 december 2015. Academia link

'Bilderdijk en Büch: gefnuikte arenden als venster op de geschiedenis'.
In: Büchmania Magazine 12, 2015, p.77-81. Academia link

'De Parool-rel tussen Gerard Reve en Boudewijn Büch'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 13 (5), 2015, p.1-3. Academia link

 

Paul Julien

'Paul Julien, de laatste ontdekkingsreiziger'.
In: Tijdschrift Oud-Utrecht 94 (5), 2021, p.26-30. Academia link

R. van Haaster, 'Verslag van de 18e Boudewijn Büch Dag'.
In: Speciale bijlage bij Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 18 (2), 2020, p.1. [verslag]

De laatste Nederlandse ontdekkingsreiziger - Paul Julien als bloedjager in Afrika.
Lezing op de 18e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 8 december 2019. Academia link

'Paul Julien als ontdekkingsreiziger en schrijver'.
In: Boekenpost 27 (162), 2019, p.54-57. Academia link

'Ontdekkingsreiziger Paul Julien: een chemicus, antropoloog, schrijver en verteller zoekt zijn weg in donker Afrika'.
In: Büchmania Magazine 15, 2018, p.34-41. Academia link

 

Tom Neale

'Ontmoeting met David Westin, Bette Westin en Tom Neale'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 22 (1), 2023, p.4. Academia link

'Sarah Marsters, echtgenote van Tom Neale, overleden'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 20 (2), 2022, p.2-3. Academia link

'Duif en Ossenvleesch, Bier en Cijder op een onbewoond eiland – Jean Hyacinthe de Magellan en Abraham van Paddenburg over voedselconservering'.
In: Büchmania Magazine 17, sept. 2020, p.9-16. Academia link

Tom Neale op Suwarrow - Boudewijn Büch als islomaan en nesofiel.
Amsterdam: Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2015, 68 pag. ISBN 9789079949120. Serie: Büch en ... geen einde, nr.14. OCLC link

Boudewijn Büch in het spoor van Tom Neale - over desolaat en paradijselijk Suwarrow.
Lezing op de 14e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 13 december 2015. Academia link

'Tom Neale - schrijver op een eenzaam eiland'.
In: Boekenpost 21 (128), 2013, p.30-33. Academia link

 

F. Springer

Bougainville - a complicated masterpiece.
Lezing bij de Finse Ambassade Residentie in Den Haag, 13 dec. 2023. Springer link

'F. Springer en Boudewijn Büch in De Posthoorn'.
In: Büchmania Magazine 20, sept. 2023, p.26-29. Academia link

'Boudewijn Büch en F. Springer over Multatuli'.
In: Büchmania Magazine 19, sept. 2022, p.10-18. Academia link

'Springer tussen de schuifdeuren'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 17 (2), 2018, p.7. Academia link

L. Dolk, 'Peter Nieuwenhuizen leest gedichten voor uit Springers Wij vlogen uit Indië’.
In: Nieuwsbrief van het Springergenootschap dec. 2018, p.5. [verslag]

Bougainville als toevluchtsoord voor F.Springer - Feit, fictie en verbeelding in het spoor van Multatuli.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Bachelor thesis 5 nov. 2014, 45 pag. Academia link

 

Moderne letterkunde

'Ian Fleming en P.G. Wodehouse in Le Touquet: twee Engelse auteurs in Frankrijk vereeuwigd'.
In: Büchmania Magazine 21, sept. 2024, [in press].

'F. Springer en Boudewijn Büch in De Posthoorn'.
In: Büchmania Magazine 20, sept. 2023, p.26-29. Academia link

'Boudewijn Büch en F. Springer over Multatuli'.
In: Büchmania Magazine 19, sept. 2022, p.10-18. Academia link

'Petrus van Megen: de schrijvende pater in de Stille Zuidzee'.
In: Büchmania Magazine 16, 2019, p.30-35. Academia link

Martinus Nijhoff & Paul van Ostaijen.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Presentatie Mastercursus Repertoirekennis Nederlands, 4 maart 2015, 34 pag. [Met: N. Lamers]. Presentatie link

Tussen Stalin en Soekarno : politieke opvattingen in Libertinage 1948-1953.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Casuscursus Libertinage, 26 juli 2007, 24 pag. [Met: A. Broeksma]. Essay link

‘Het Glorielooze Lot van Albert van Driessche: schrijver-arts in oorlogstijd’.
In: Schoon Schip 14 (2), 2007, p.38-44. Academia link

Dichter tegen het tijdvak: Menno Wigman en Dit is mijn dag.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Casuscursus Paul van Ostaijen, criticus, 20 maart 2007, 20 pag. Essay link

‘Het onverwachte antwoord op de ongestelde vraag: De Martelaere in de voetsporen van Magritte’.
In: Concept - multicultureel literair tijdschrift 20 (2), 2006, p.114-121. Academia link

‘Van Bastelaere en Nijhoff: Pornschlegel als postmoderne Awater’.
In: Schoon Schip 11 (3), 2004, p.28-33. Academia link

‘Het lied der dwaze bijen: hartstocht van nature’.
In: Schoon Schip 11 (1), 2004, p.32-37. Academia link

'Willy Wielek overleden'.
In: Nothing Serious 21 (1), 2004, p.19-20.

 

Medewerking verleend aan:

G. Mazure, Don O'kay.
Zutphen: Boumaar, 2007. [Documentatie en advies, i.s.m. R, Thomassen & M. Mazure]. Mazure boek 1. OCLC link

G. Mazure & P.G. Wodehouse, Leave it to Psmith! / Laat 't maar aan Psmith over !
Zutphen: Boumaar, 2007. [Documentatie en advies, i.s.m. R, Thomassen & M. Mazure]. Mazure boek 2. OCLC link

G. Mazure, Dolf Staal.
Zutphen: Boumaar, 2007. [Documentatie en advies, i.s.m. R, Thomassen & M. Mazure]. Mazure boek 3. OCLC link

 

Vroegmoderne letterkunde

'Het goud uit de kluis van de Passionisten'.
In: Büchmania Magazine 21, sept. 2024, [in press].

'De Utrechtse disputatiedrukker Pieter Danielsz Sloot'.
In: Büchmania Magazine 20, sept. 2023, p.75-80. Academia link

De strenge winter van 1608, vastgelegd door Jan (III) van Ghelen.
Lezing op de 19e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 11 december 2022. 29 pag. Academia link

'Goethe in Antwerpen'.
In: Büchmania Magazine 19, sept. 2022, p.54-57. Academia link

'Gedenksteen' (over: dichter Jacobus Bellamy & patriottenleider Pieter Quint Ondaatje)
In: PUP online - Platform Utrechtse Protestanten, 27 aug. 2022. PUP link

'Bilderdijk'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 19 (3), 2021, p.13.

Bilderdijk en Büch in de Digitale Schatkamer.
Lezing voor het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, Amsterdam (online), 7 februari 2021, 18 pag.

'Thesis awards - How good was your thesis?'
In: Illuster Graduation Special. Universiteit Utrecht, 2019. p.8.

'Alsnog de boeken in'.
In: Klaas 4 (2), sep. 2017, p.13.

Grensoverschrijdende wonderverhalen en krijgsberichten - verspreidingsdynamiek van 16de-eeuwse anonieme Nederlandse teksten bij drukkers in Antwerpen.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Master 27 april 2017, 106 pag. Academia link en UU link

Heksen, wonderen en oorlogsnieuws: ontrafeling van het netwerk van 16de-eeuwse Nederlandse teksten.
Presentatie tijdens het symposium “De vroegmoderne schatkist geopend”. Universiteit Utrecht, Trans 10, op 15 februari 2017, 21 pag.

‘De boekdrukker en -uitgever als literair ambassadeur: Mattheus de Rische in 16de-eeuws Antwerpen’.
In: Schoon Schip 23 (4), 2016, p.28-34. Academia link

Jan Vos als literair en moreel handelskompas voor Amsterdam.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Mastercursus Ethiek voor de marktplaats, 19 juni 2015, 32 pag. Essay link

‘Francois Valentijn: Oud en Nieuw Oost Indiën’.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 12 (2), 2014, p.5-6. Academia link

‘Rollen en rondelen in Het Esbatement van den Luijstervinck’.
In: Schoon Schip 14 (1), 2007, p.46-51. Academia link

‘Sieraden van vier eeuwen oud : het Const-thoonend Iuweel en het Haerlems Juweel; tussen rederijkerij en renaissance’.
In: Schoon Schip 13 (1), 2006, p.4-11. Academia link

‘Het zien gaat voor 't zeggen - over het belang van het toneelstuk Medea (1667) van Jan Vos’.
In: Schoon Schip 12 (1), 2005, p.36-43. Academia link

Medewerking verleend aan:

M. Kestemont, E. Stronks, M. de Bruin & T. de Winkel, Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, p.118. ISBN 9789462985124. OCLC link

 

Middelnederlandse letterkunde

'Reintje Vos in Dick Bruna stijl'.
In: Tiecelijn 36 / Jaarboek Reynaertgenootschap 16, 2023, p.247-248. Reynaert link en Academia link

‘De allegorische sproke in een letterspel - over vier Middelnederlandse lettergedichten’.
In: Schoon Schip 24 (1), 2017, p.36-42. Academia link

Studeren in Utrecht: Nederlandse Taal & Cultuur in deeltijd.
Presentatie tijdens het voorlichting Nederlandse Taal & Cultuur. Universiteit Utrecht, Trans 10, op 17 april 2008, 35 pag. Presentatie link

‘Reynaert in stripvorm: van Toonder tot Munuera’.
In: Schoon Schip 13 (2), 2006, p.55-67. Academia link

‘Elckerlijc: waarden en normen voor iedereen’.
In: Concept - multicultureel literair tijdschrift 18 (4), 2004, p.276-285. Academia link

R. Kil, De Buskenblazer & De Kwakzalver. [toneelspel]
Opvoering van twee middelnederlandse kluchten op 18 september 2004, t.g.v. de viering van 800 jaar Klaaskerk (Nicolaikerk) te Utrecht.


Taalkunde en Meertaligheid

‘Taalanalyse in de asielprocedure: een beschouwing over het boek 'Shibboleth aan de poort'’.
In: Schoon Schip 24 (2), 2017, p.37-44. Academia link

'Henk Heerckens' geldgebrek - een E-vertelsel betreffende verzekeren.
In: Schoon Schip 23 (1), 2016, in press. [Met: I.C. Kamer]. Academia link

‘Tussen I-dicht en E-legende: Ige Cornelis Kamer als lipogrammaticus’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p.34-42. Academia link

‘Prins Imrid's min (i-dicht)’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p.43-44. [Met: I.C. Kamer]. Academia link

Javindo en Petjo: van verboden talen naar dode talen? - een verkenning van twee Indisch-Nederlandse mengtalen.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Inleiding Taalwetenschap, juli 2005, 16 pag. [Met: J. Kootker]. Essay link

Zebra: een streepje voor? - een verkenning van Zebra als leermethode in het voortgezet onderwijs.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Meertaligheid in Nederland, april 2005, 20 pag. [Met: J. Kootker & D. Ferreira da Costa]. Essay link

 

Poëzie

Scottsville 1954: gedichten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. 48 pag. OCLC link

Kaikoroku no wa: haiku - Memoires van harmonie. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993, 24 pag. OCLC link

Uit het duister: gedichten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. 28 pag. OCLC link

Teken aan de wand: sonnetten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. ISBN 9789075126037. 12 pag. OCLC link

'In de nieuwbouwbuurt' [gedicht]
In: T. Luiting & B. Willems (red.), Mooier dan een herfstdroom. Hilversum: Concept, 1992, p.64. ISBN 90-74398-03-0. OCLC link

'Coma II'. [gedicht]
In: T. Luiting & R. Wastijn (red.), Niet alleen de meeuwen zoeken het water. Hilversum: Concept, 1992, p.88. ISBN 90-74398-01-4. OCLC link

'Nagedachtenis'. [gedicht]
In: W. Copmans & R. Hannelore (red.), Wanneer gedachten woorden worden. Utrecht: De Koofschep, 1992, p.64. ISBN 90-6406-258-2.

'Een vuurpan smeult'. [gedicht]
In: E. van der Speeten & E. d'Hoogh (red.), Haacht Literair. Haacht: [s.n.], 1992, p.52.

'Eindritme'. [gedicht]
In: T. Luiting & A. Middendorp (red.), Op de rand van de tijd. Hilversum: De Koofschep, 1991, p.107. ISBN 90-6406-240-4. OCLC link

'Drie haiku'. [gedicht]
In: R. Wastijn & B. Willems (red.), Overleven. Hilversum: De Koofschep, 1990, p.53. ISBN 90-6406-178-5. OCLC link

'Vervangen'. [gedicht]
In: T. Luiting & A. Middendorp (red.), Ik heb geen recht u te beminnen. Hilversum: De Koofschep, 1990, p.107. ISBN 90-6406-172-6. OCLC link

Het zout der aarde: tien nieuwtestamentische balladen. Dordrecht, [s.n.[, 1983. 28 pag. OCLC link