Natuurwetenschap

 

Rapporten, studie en onderzoek

Mollusca thesaurus: een thesaurus van weekdieren aan de Nederlandse kuststreken.
Amsterdam: Opleiding Documentaire Informatiekunde (ODI), 1994, 41 pag. OCLC link

De ontwikkeling van PV-technologie: tussen duur en duurzaam: een voorstel voor de opzet van een TA-onderzoek naar de ontwikkeling van photo-voltaïsche electriciteitsopwekking voor grootschalig gebruik in Nederland.
Utrecht: Vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving Rijksuniv. Utrecht, 1991, 38 pag. Doctoraal scriptie nr.91023. [Met: S.W.M. Arts, J.P. Hoefnagels & R. van Ree]. OCLC link

Onderzoek naar de rol van mannose-receptoren bij ijzeropname van agalactotransferrine door geïsoleerde rattehepatocyten.
Utrecht: Afdeling Biochemie, Universiteit Utrecht, september 1987. Bijvak scriptie.

Nooddrinkwatervoorziening in buitengewone omstandigheden.
Utrecht: Werkgroep Chemie en Samenleving Rijksuniv. Utrecht, 1986, 55 pag. [Met: B. Lebeau]. OCLC link

Mobilisatie van ijzer uit hepatocyten.
Rotterdam: Afdeling Chemische Pathologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, juni 1984. Afstudeeronderzoek.

'Onderzoek naar de mobilisatie van ijzer uit hepatocyten.'
In: Afstudeercyclus van het Hoger Natuurwetenschappelijk Onderwijs (HNWO). Etten-Leur: Dr. Struycken-Instituut, 1984, p.21. [samenvatting]. Fulltext link

 

 

Medewerking verleend (literatuur recherche, analyse of correctie)

J.F. Taherirastgar, Some additional applications of polar organornetallics in organic synthesis / Enkele additionele toepassingen van polaire organometaalverbindingen in de organische synthese.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 19 november 2001, 96 pag. ISBN 9789039328767. OCLC link

G.T. Klinge, Gender and bones - the production of osteoporosis 1941-1996/ Botten en sekse: de productie van osteoporose 1941-1996.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 15 oktober 1998, 259 pag. ISBN 9789039317877 [p.14]. OCLC link

F. Taherirastgar & L. Brandsma, 'Generation and synthetic application of metallated methyl isopropenyl ether, a substitute for acetone enolate'.
In: Chemische Berichte/Recueil 130 (1), 1997, p.45-48 [p.46]. Wiley link

G. de Jong, The physiological significance of transferrin microheterogeneity: an interpretation of the role of N-linked glycans in transferrin and iron metabolisrn / De physiologische betekenis van de microheterogeniteit van transferrine: een interpretatie van de rol van eiwitgebonden oligosaccharides in transferrine- en ijzermetabolisme.
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 1 december 1993, 104 pag. OCLC link

B. Wilbrink, Cartilage destruction: antigen-specific T cell activation and cytokines / Kraakbeendestructie: antigeen-specifieke T-cel activatie en cytokinen.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 21 mei 1991, 131 pag. ISBN 9789090041209. OCLC link

L.J. Mostert, Ijzerchelatie en ijzerafgifte uit de lever / Iron chelation and iron mobilization from the liver.
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 7 juni 1989, 109 pag. [p.111] OCLC link en Fulltext

O. Huber-Bruning, Of human cartilage: the induction of proteoglycan-loss in human articular cartilage explants of different ages / Over menselijk kraakbeen: de inductie van proteoglycaan-verlies uit menselijk gewrichtskraakbeen van verschillende leeftijd in vitro.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 10 maart 1987, 84 pag. OCLC link

L.J. Mostert, G. de Jong, J.F. Koster & H.G. van Eijk, 'Iron mobilization from isolated hepatocytes'.
In: International Journal of Biochemistry 18 (11), 1986, p.1061-1064. DOI link

W.G.M. Braam, Scheidingsmethoden Elektroforese.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1983, 120 pag. ISBN 9789001157524. OCLC link

W.G.M. Braam, Scheidingsmethoden Chromatografie.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1982, 237 pag. ISBN 9789001157517. OCLC link