loopbaan

 • 2019-heden: promovendus bij Universiteit Leiden

 • 2006-heden: senior adviseur informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst

 • 2002-2006: hoofd bibliotheek bij Rijkswaterstaat Bouwdienst

 • 1997-2002: hoofd bibliotheek bij Yamanouchi Europe B.V.

 • 1987-1997: information specialist bij Universiteit Utrecht

 • 1986-1987: medisch-biochemisch onderzoeker bij Academisch Ziekenhuis Utrecht

 • 1984-1986: dienstplicht bij de Geneeskundige Troepen

 • 1984: biochemisch onderzoeker bij Academisch Ziekenhuis Rotterdam (Erasmus Universiteit)

Meer details over de loopbaan, zie link.

Bestuur & vrijwiligerswerk

 • 2021-heden: bestuurslid F. Springer Genootschap
 • 2016-heden: dagelijks bestuurslid Nicolaikerk Utrecht

 • 2004-heden: lid International Wodehouse Association (IWA)

 • 1999-heden: bestuurslid en voorzitter van de P.G.Wodehouse Society

 • 2012-2015: dagelijks bestuurslid van de NVB en KNVI (Kon. Ned. Ver. van Informatieprofessionals)

 • 2011-2016: dagelijks bestuurslid Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Utrecht

 • 2011-2016: secretaris Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) / Protestantse Diaconie Utrecht (PDU)

 • 2011-2016: secretaris Stichting het Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Nederlands Hervormde Gemeente

 • 2007-2015: bestuurslid Stichting Ruimte voor de Buurt

opleiding & cursus

 • 2022 Summer School Books and Culture (Universiteit Antwerpen)
 • 2021 cursus History of the Book (Plantin Instituut voor Typografie)

 • 2019 cursus Boekwetenschap & Boekhistorie (Plantin Instituut voor Typografie)
 • 2019 cursus Digital Humanties & Archives (Nationaal Archief)

 • 2018 cursus Nederlandse Paleografie (Het Utrechts Archief)

 • 2017 cursus Archivistiek voor niet-archivarissen (Hogeschool Amsterdam)

 • 2017 Master Nederlandse Taal & Cultuur (Universiteit Utrecht). Zie UU link

 • 2014 Bachelor Nederlandse Taal & Cultuur (Universiteit Utrecht)

 • 1986 Bachelor Scheikunde (Universiteit Utrecht)

 • 1984 Diploma Hoger Natuurwetenschappelijk Onderwijs (Dr. Struycken-Instituut)

 • 1980 Diploma Gymnasium (Christelijk Lyceum Dordrecht)