literatuur

De diverse publicaties zijn terug te vinden via onderwerpen en thema's.

  • Boudewijn Büch

  • Paul Julien

  • Tom Neale

  • F. Springer

  • Moderne letterkunde

  • Vroegmoderne letterkunde

  • Middelnederlandse letterkunde

  • Taalkunde

  • Poëzie


Boudewijn Büch

'Sarah Marsters, echtgenote van Tom Neale, overleden'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 20 (2), 2022, p.2-3. Academia link

'Büch, Byrds en Bijbel – een bijzondere betekenisvolle band'.
In: Büchmania Magazine 18, sept. 2021, p.18-25. Academia link

'Bilderdijk'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 19 (3), 2021, p.13.

Bilderdijk en Büch in de Digitale Schatkamer.
Lezing voor het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, Amsterdam (online), 7 februari 2021, 18 pag.

'Boudewijn Büch en het kleinste postkantoor in Ochopee'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 19 (1), 2020, p.2-4. Academia link

‘Lodewijk van Paddenburgh, Boudewijn Büch en de Duindoornpers’.
In: Büchmania Magazine 17, sept. 2020, p.73-77. Academia link

'Menno Wigman en Boudewijn Büch'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 16 (5), 2018, p.7. Academia link

Tom Neale op Suwarrow - Boudewijn Büch als islomaan en nesofiel.
Amsterdam: Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2015, 68 pag. ISBN 9789079949120. Serie: Büch en ... geen einde, nr.14. OCLC link

Boudewijn Büch in het spoor van Tom Neale - over desolaat en paradijselijk Suwarrow.
Lezing op de 14e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 13 december 2015. Academia link

'Bilderdijk en Büch: gefnuikte arenden als venster op de geschiedenis'.
In: Büchmania Magazine 12, 2015, p.77-81. Academia link

'De Parool-rel tussen Gerard Reve en Boudewijn Büch'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 13 (5), 2015, p.1-3. Academia link


Paul Julien

'Paul Julien, de laatste ontdekkingsreiziger'.
In: Tijdschrift Oud-Utrecht 94 (5), 2021, p.26-30. Academia link

R. van Haaster, 'Verslag van de 18e Boudewijn Büch Dag'.
In: Speciale bijlage bij Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 18 (2), 2020, p.1. [verslag]

De laatste Nederlandse ontdekkingsreiziger - Paul Julien als bloedjager in Afrika.
Lezing op de 18e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 8 december 2019. Academia link

'Paul Julien als ontdekkingsreiziger en schrijver'.
In: Boekenpost 27 (162), 2019, p.54-57. Academia link

'Ontdekkingsreiziger Paul Julien: een chemicus, antropoloog, schrijver en verteller zoekt zijn weg in donker Afrika'.
In: Büchmania Magazine 15, 2018, p.34-41. Academia link


Tom Neale

'Sarah Marsters, echtgenote van Tom Neale, overleden'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 20 (2), 2022, p.2-3. Academia link

'Duif en Ossenvleesch, Bier en Cijder op een onbewoond eiland – Jean Hyacinthe de Magellan en Abraham van Paddenburg over voedselconservering'.
In: Büchmania Magazine 17, sept. 2020, p.9-16. Academia link

Tom Neale op Suwarrow - Boudewijn Büch als islomaan en nesofiel.
Amsterdam: Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2015, 68 pag. ISBN 9789079949120. Serie: Büch en ... geen einde, nr.14. OCLC link

Boudewijn Büch in het spoor van Tom Neale - over desolaat en paradijselijk Suwarrow.
Lezing op de 14e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 13 december 2015. Academia link

'Tom Neale - schrijver op een eenzaam eiland'.
In: Boekenpost 21 (128), 2013, p.30-33. Academia link


F. Springer

'Springer tussen de schuifdeuren'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 17 (2), 2018, p.7. Academia link

L. Dolk, 'Peter Nieuwenhuizen leest gedichten voor uit Springers Wij vlogen uit Indië’.
In: Nieuwsbrief van het Springergenootschap dec. 2018, p.5. [verslag]

Bougainville als toevluchtsoord voor F.Springer - Feit, fictie en verbeelding in het spoor van Multatuli.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Bachelor thesis 5 nov. 2014, 45 pag. Academia link


Moderne letterkunde

'Petrus van Megen: de schrijvende pater in de Stille Zuidzee'.
In: Büchmania Magazine 16, 2019, p.30-35. Academia link

Martinus Nijhoff & Paul van Ostaijen.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Presentatie Mastercursus Repertoirekennis Nederlands, 4 maart 2015, 34 pag. [Met: N. Lamers]. Presentatie link

Tussen Stalin en Soekarno : politieke opvattingen in Libertinage 1948-1953.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Casuscursus Libertinage, 26 juli 2007, 24 pag. [Met: A. Broeksma]. Essay link

‘Het Glorielooze Lot van Albert van Driessche: schrijver-arts in oorlogstijd’.
In: Schoon Schip 14 (2), 2007, p.38-44. Academia link

Dichter tegen het tijdvak: Menno Wigman en Dit is mijn dag.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Casuscursus Paul van Ostaijen, criticus, 20 maart 2007, 20 pag. Essay link

‘Het onverwachte antwoord op de ongestelde vraag: De Martelaere in de voetsporen van Magritte’.
In: Concept - multicultureel literair tijdschrift 20 (2), 2006, p.114-121. Academia link

‘Van Bastelaere en Nijhoff: Pornschlegel als postmoderne Awater’.
In: Schoon Schip 11 (3), 2004, p.28-33. Academia link

‘Het lied der dwaze bijen: hartstocht van nature’.
In: Schoon Schip 11 (1), 2004, p.32-37. Academia link

'Willy Wielek overleden'.
In: Nothing Serious 21 (1), 2004, p.19-20.


Medewerking verleend aan:

G. Mazure, Don O'kay.
Zutphen: Boumaar, 2007. [Documentatie en advies, i.s.m. R, Thomassen & M. Mazure]. Mazure boek 1. OCLC link

G. Mazure & P.G. Wodehouse, Leave it to Psmith! / Laat 't maar aan Psmith over !
Zutphen: Boumaar, 2007. [Documentatie en advies, i.s.m. R, Thomassen & M. Mazure]. Mazure boek 2. OCLC link

G. Mazure, Dolf Staal.
Zutphen: Boumaar, 2007. [Documentatie en advies, i.s.m. R, Thomassen & M. Mazure]. Mazure boek 3. OCLC link


Vroegmoderne letterkunde

'Bilderdijk'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 19 (3), 2021, p.13.

Bilderdijk en Büch in de Digitale Schatkamer.
Lezing voor het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, Amsterdam, 7 februari 2021, 18 pag.

'Thesis awards - How good was your thesis?'
In: Illuster Graduation Special. Universiteit Utrecht, 2019. p.8.

'Alsnog de boeken in'.
In: Klaas 4 (2), sep. 2017, p.13.

Grensoverschrijdende wonderverhalen en krijgsberichten - verspreidingsdynamiek van 16de-eeuwse anonieme Nederlandse teksten bij drukkers in Antwerpen.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Master 27 april 2017, 106 pag. Academia link en UU link

Heksen, wonderen en oorlogsnieuws: ontrafeling van het netwerk van 16de-eeuwse Nederlandse teksten.
Presentatie tijdens het symposium “De vroegmoderne schatkist geopend”. Universiteit Utrecht, Trans 10, op 15 februari 2017, 21 pag.

‘De boekdrukker en -uitgever als literair ambassadeur: Mattheus de Rische in 16de-eeuws Antwerpen’.
In: Schoon Schip 23 (4), 2016, p.28-34. Academia link

Jan Vos als literair en moreel handelskompas voor Amsterdam.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Mastercursus Ethiek voor de marktplaats, 19 juni 2015, 32 pag. Essay link

‘Francois Valentijn: Oud en Nieuw Oost Indiën’.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 12 (2), 2014, p.5-6. Academia link

‘Rollen en rondelen in Het Esbatement van den Luijstervinck’.
In: Schoon Schip 14 (1), 2007, p.46-51. Academia link

‘Sieraden van vier eeuwen oud : het Const-thoonend Iuweel en het Haerlems Juweel; tussen rederijkerij en renaissance’.
In: Schoon Schip 13 (1), 2006, p.4-11. Academia link

‘Het zien gaat voor 't zeggen - over het belang van het toneelstuk Medea (1667) van Jan Vos’.
In: Schoon Schip 12 (1), 2005, p.36-43. Academia link

Medewerking verleend aan:

M. Kestemont, E. Stronks, M. de Bruin & T. de Winkel, Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, p.118. ISBN 9789462985124. OCLC link


Middelnederlandse letterkunde

'Reintje Vos in Dick Bruna stijl'.
In: Tiecelijn Jaarboek Reynaertgenootschap 14, 2023, p.xx-xx. [in press] Reynaert link

‘De allegorische sproke in een letterspel - over vier Middelnederlandse lettergedichten’.
In: Schoon Schip 24 (1), 2017, p.36-42. Academia link

Studeren in Utrecht: Nederlandse Taal & Cultuur in deeltijd.
Presentatie tijdens het voorlichting Nederlandse Taal & Cultuur. Universiteit Utrecht, Trans 10, op 17 april 2008, 35 pag. Presentatie link

‘Reynaert in stripvorm: van Toonder tot Munuera’.
In: Schoon Schip 13 (2), 2006, p.55-67. Academia link

‘Elckerlijc: waarden en normen voor iedereen’.
In: Concept - multicultureel literair tijdschrift 18 (4), 2004, p.276-285. Academia link

R. Kil, De Buskenblazer & De Kwakzalver. [toneelspel]
Opvoering van twee middelnederlandse kluchten op 18 september 2004, t.g.v. de viering van 800 jaar Klaaskerk (Nicolaikerk) te Utrecht.


Taalkunde en Meertaligheid

‘Taalanalyse in de asielprocedure: een beschouwing over het boek 'Shibboleth aan de poort'’.
In: Schoon Schip 24 (2), 2017, p.37-44. Academia link

'Henk Heerckens' geldgebrek - een E-vertelsel betreffende verzekeren.
In: Schoon Schip 23 (1), 2016, in press. [Met: I.C. Kamer]. Academia link

‘Tussen I-dicht en E-legende: Ige Cornelis Kamer als lipogrammaticus’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p.34-42. Academia link

‘Prins Imrid's min (i-dicht)’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p.43-44. [Met: I.C. Kamer]. Academia link

Javindo en Petjo: van verboden talen naar dode talen? - een verkenning van twee Indisch-Nederlandse mengtalen.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Inleiding Taalwetenschap, juli 2005, 16 pag. [Met: J. Kootker]. Essay link

Zebra: een streepje voor? - een verkenning van Zebra als leermethode in het voortgezet onderwijs.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Essay Meertaligheid in Nederland, april 2005, 20 pag. [Met: J. Kootker & D. Ferreira da Costa]. Essay link


Poëzie

Scottsville 1954: gedichten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. 48 pag. OCLC link

Kaikoroku no wa: haiku - Memoires van harmonie. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993, 24 pag. OCLC link

Uit het duister: gedichten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. 28 pag. OCLC link

Teken aan de wand: sonnetten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. ISBN 9789075126037. 12 pag. OCLC link

'In de nieuwbouwbuurt' [gedicht]
In: T. Luiting & B. Willems (red.), Mooier dan een herfstdroom. Hilversum: Concept, 1992, p.64. ISBN 90-74398-03-0. OCLC link

'Coma II'. [gedicht]
In: T. Luiting & R. Wastijn (red.), Niet alleen de meeuwen zoeken het water. Hilversum: Concept, 1992, p.88. ISBN 90-74398-01-4. OCLC link

'Nagedachtenis'. [gedicht]
In: W. Copmans & R. Hannelore (red.), Wanneer gedachten woorden worden. Utrecht: De Koofschep, 1992, p.64. ISBN 90-6406-258-2.

'Een vuurpan smeult'. [gedicht]
In: E. van der Speeten & E. d'Hoogh (red.), Haacht Literair. Haacht: [s.n.], 1992, p.52.

'Eindritme'. [gedicht]
In: T. Luiting & A. Middendorp (red.), Op de rand van de tijd. Hilversum: De Koofschep, 1991, p.107. ISBN 90-6406-240-4. OCLC link

'Drie haiku'. [gedicht]
In: R. Wastijn & B. Willems (red.), Overleven. Hilversum: De Koofschep, 1990, p.53. ISBN 90-6406-178-5. OCLC link

'Vervangen'. [gedicht]
In: T. Luiting & A. Middendorp (red.), Ik heb geen recht u te beminnen. Hilversum: De Koofschep, 1990, p.107. ISBN 90-6406-172-6. OCLC link

Het zout der aarde: tien nieuwtestamentische balladen. Dordrecht, [s.n.[, 1983. 28 pag. OCLC link