literatuur

De diverse publicaties zijn terug te vinden via onderwerpen en thema's.

  • F. Springer

  • Boudewijn Büch

  • Paul Julien

  • Tom Neale

  • Moderne letterkunde

  • Vroegmoderne letterkunde

  • Middelnederlandse letterkunde

  • Taalkunde

  • Poëzie


F. Springer

'Springer tussen de schuifdeuren'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 17 (2), 2018, p.7. Academia link

Bougainville als toevluchtsoord voor F.Springer - Feit, fictie en verbeelding in het spoor van Multatuli.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Bachelor thesis 5 nov. 2014, 45 pag. UU repository link


Boudewijn Büch

'Menno Wigman en Boudewijn Büch'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 16 (5), 2018, p.7. Academia link

Tom Neale op Suwarrow - Boudewijn Büch als islomaan en nesofiel.
Amsterdam: Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2015, 68 pag. ISBN 9789079949120. Serie: Büch en ... geen einde, nr.14. OCLC link

Boudewijn Büch in het spoor van Tom Neale - over desolaat en paradijselijk Suwarrow.
Lezing op de 14e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 13 december 2015. Academia link

'Bilderdijk en Büch: gefnuikte arenden als venster op de geschiedenis'.
In: Büchmania Magazine 12, 2015, p.77-81. Academia link

'De Parool-rel tussen Gerard Reve en Boudewijn Büch'.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 13 (5), 2015, p.1-3. Academia link


Paul Julien

De laatste Nederlandse ontdekkingsreiziger - Paul Julien als bloedjager in Afrika.
Lezing op de 18e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 8 december 2019.

'Paul Julien als ontdekkingsreiziger en schrijver'.
In: Boekenpost 27 (162), 2019, p.54-57. Academia link

'Ontdekkingsreiziger Paul Julien: een chemicus, antropoloog, schrijver en verteller zoekt zijn weg in donker Afrika'.
In: Büchmania Magazine 15, 2018, p.34-41. Academia link


Tom Neale

Tom Neale op Suwarrow - Boudewijn Büch als islomaan en nesofiel.
Amsterdam: Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2015, 68 pag. ISBN 9789079949120. Serie: Büch en ... geen einde, nr.14. OCLC link

Boudewijn Büch in het spoor van Tom Neale - over desolaat en paradijselijk Suwarrow.
Lezing op de 14e Internationale Boudewijn Büch Dag Büchmania, Amsterdam, 13 december 2015. Academia link

'Tom Neale - schrijver op een eenzaam eiland'.
In: Boekenpost 21 (128), 2013, p.30-33. Academia link


Moderne letterkunde

'Petrus van Megen: de schrijvende pater in de Stille Zuidzee'.
In: Büchmania Magazine 16, 2019, p.30-35. Academia link

‘Het Glorielooze Lot van Albert van Driessche: schrijver-arts in oorlogstijd’.
In: Schoon Schip 14 (2), 2007, p.38-44. UU repository link

‘Het onverwachte antwoord op de ongestelde vraag: De Martelaere in de voetsporen van Magritte’.
In: Concept - multicultureel literair tijdschrift 20 (2), 2006, p. 114-121. UU repository link
‘Van Bastelaere en Nijhoff: Pornschlegel als postmoderne Awater’.
In: Schoon Schip 11 (3), 2004, p. 28-33. Academia link
‘Het lied der dwaze bijen: hartstocht van nature’.
In: Schoon Schip 11 (1), 2004, p. 32-37. Academia link


Vroegmoderne letterkunde

Grensoverschrijdende wonderverhalen en krijgsberichten - verspreidingsdynamiek van 16de-eeuwse anonieme Nederlandse teksten bij drukkers in Antwerpen.
Utrecht: Universiteit Utrecht, Master 27 april 2017, 106 pag. UU repository link en UU link

Heksen, wonderen en oorlogsnieuws: ontrafeling van het netwerk van 16de-eeuwse Nederlandse teksten.
Presentatie tijdens het symposium “De vroegmoderne schatkist geopend”. Universiteit Utrecht, Trans 10, op 15 februari 2017, 21 pag.

‘De boekdrukker en -uitgever als literair ambassadeur: Mattheus de Rische in 16de-eeuws Antwerpen’.
In: Schoon Schip 23 (4), 2016, p. 28-34. Academia link
‘Francois Valentijn: Oud en Nieuw Oost Indiën’.
In: Nieuwsbrief Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 12 (2), 2014, p. 5-6. Academia link
‘Rollen en rondelen in Het Esbatement van den Luijstervinck’.
In: Schoon Schip 14 (1), 2007, p. 46-51. UU repository link
‘Sieraden van vier eeuwen oud : het Const-thoonend Iuweel en het Haerlems Juweel; tussen rederijkerij en renaissance’.
In: Schoon Schip 13 (1), 2006, p. 4-11. UU repository link
‘Het zien gaat voor 't zeggen - over het belang van het toneelstuk Medea (1667) van Jan Vos’.
In: Schoon Schip 12 (1), 2005, p. 36-43. UU repository link


Middelnederlandse letterkunde

‘De allegorische sproke in een letterspel - over vier Middelnederlandse lettergedichten’.
In: Schoon Schip 24 (1), 2017, p. 36-42. Academia link

‘Reynaert in stripvorm: van Toonder tot Munuera’.
In: Schoon Schip 13 (2), 2006, p. 55-67. UU repository link
‘Elckerlijc: waarden en normen voor iedereen’.
In: Concept - multicultureel literair tijdschrift 18 (4), 2004, p. 276-285. UU repository link


Taalkunde

‘Taalanalyse in de asielprocedure: een beschouwing over het boek 'Shibboleth aan de poort'’.
In: Schoon Schip 24 (2), 2017, p. 37-44. Academia link

'Henk Heerckens' geldgebrek - een E-vertelsel betreffende verzekeren.
In: Schoon Schip 23 (1), 2016, in press. [Met: I.C. Kamer]. Academia link

‘Tussen I-dicht en E-legende: Ige Cornelis Kamer als lipogrammaticus’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p. 34-42. Academia link
‘Prins Imrid's min (i-dicht)’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p. 43-44. [Met: I.C. Kamer]. Academia link


Poëzie

Scottsville 1954: gedichten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. 48 pag. OCLC link

Kaikoroku no wa: haiku - Memoires van harmonie. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993, 24 pag. OCLC link

Uit het duister: gedichten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. 28 pag. OCLC link

Teken aan de wand: sonnetten. Utrecht: Pressa Via Escautina, 1993. ISBN 9789075126037. 12 pag. OCLC link

'In de nieuwbouwbuurt' [gedicht]
In: T. Luiting & B. Willems (red.), Mooier dan een herfstdroom. Hilversum: Concept, 1992, p.64. ISBN 90-74398-03-0. OCLC link

'Coma II'. [gedicht]
In: T. Luiting & R. Wastijn (red.), Niet alleen de meeuwen zoeken het water. Hilversum: Concept, 1992, p.88. ISBN 90-74398-01-4. OCLC link

'Nagedachtenis'. [gedicht]
In: W. Copmans & R. Hannelore (red.), Wanneer gedachten woorden worden. Utrecht: De Koofschep, 1992, p.64. ISBN 90-6406-258-2.

'Een vuurpan smeult'. [gedicht]
In: E. van der Speeten & E. d'Hoogh, Haacht Literair. Haacht: [s.n.], 1992, p.52.

'Eindritme'. [gedicht]
In: T. Luiting & A. Middendorp, Op de rand van de tijd. Hilversum: De Koofschep, 1991, p.107. ISBN 90-6406-240-4. OCLC link

'Drie haiku'. [gedicht]
In: R. Wastijn & B. Willems (red.), Overleven. Hilversum: De Koofschep, 1990, p.53. ISBN 90-6406-178-5. OCLC link

'Vervangen'. [gedicht]
In: T. Luiting & A. Middendorp, Ik heb geen recht u te beminnen. Hilversum: De Koofschep, 1990, p.107. ISBN 90-6406-172-6. OCLC link

Het zout der aarde: tien nieuwtestamentische balladen. Dordrecht, [s.n.[, 1983. 28 pag. OCLC link