Natuurwetenschap


Rapporten

Mollusca thesaurus: een thesaurus van weekdieren aan de Nederlandse kuststreken.
Amsterdam: Opleiding Documentaire Informatiekunde (ODI), 1994, 41 pag. OCLC link

De ontwikkeling van PV-technologie: tussen duur en duurzaam: een voorstel voor de opzet van een TA-onderzoek naar de ontwikkeling van photo-voltaïsche electriciteitsopwekking voor grootschalig gebruik in Nederland.
Utrecht: Vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving Rijksuniv. Utrecht, 1991, 38 pag. Doctoraal verslag nr.91023. [Met: S.W.M. Arts, J.P. Hoefnagels & R. van Ree]. OCLC link

Nooddrinkwatervoorziening in buitengewone omstandigheden.
Utrecht: Werkgroep Chemie en Samenleving Rijksuniv. Utrecht, 1986, 55 pag. [Met: B. Lebeau]. OCLC linkStudie en onderzoek

'Onderzoek naar de mobilisatie van ijzer uit hepatocyten.'
In: Afstudeercyclus van het Hoger Natuurwetenschappelijk Onderwijs (HNWO). Etten-Leur: Dr. Struycken-Instituut, 1984, p.21. [samenvatting]. Fulltext linkMedewerking verleend (literatuur recherche, analyse of correctie)

J.F. Taherirastgar, Some additional applications of polar organornetallics in organic synthesis.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 2001, 96 pag. ISBN 9789039328767. OCLC link

G.T. Klinge, Gender and bones - the production of osteoporosis 1941-1996.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 1998, 259 pag. ISBN 9789039317877. OCLC link

F. Taherirastgar & L. Brandsma, 'Generation and synthetic application of metallated methyl isopropenyl ether, a substitute for acetone enolate'.
In: Chemische Berichte/Recueil 130 (1), 1997, p.45-48. Wiley link

G. de Jong, The physiological significance of transferrin microheterogeneity: an interpretation of the role of N-linked glycans in transferrin and iron metabolisrn.
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 1993, 104 pag. OCLC link

B. Wilbrink, Cartilage destruction: antigen-specific T cell activation and cytokines.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 1991, 131 pag. ISBN 9789090041209. OCLC link

L.J. Mostert, Ijzerchelatie en ijzerafgifte uit de lever.
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 1989, 109 pag. OCLC linkFulltext

O. Huber-Bruning, Of human cartilage: the induction of proteoglycan-loss in human articular cartilage explants of different ages.
Proefschrift Universiteit Utrecht, 1987, 84 pag. OCLC link

W.G.M. Braam, Scheidingsmethoden Elektroforese.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1983, 120 pag. ISBN 9789001157524. OCLC link

W.G.M. Braam, Scheidingsmethoden Chromatografie.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1982, 237 pag. ISBN 9789001157517. OCLC link