familie


Leendert Nicolaas Nieuwenhuizen (1930-2018), vader

'In memoriam: Leendert N. Nieuwenhuizen (1930-2018)'.
In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 162, 2018, B1512. NTvG link

'De last die nooit vervaagde'.
In: Trouw (16 juli) 2018, p.5. [Met: R. Velthuis in De Verdieping]. Trouw linkAnna Nieuwenhuizen-Baalbergen (1903-2002), grootmoeder

Mijn herinneringen aan Oma Nieuwenhuizen / My memories of Grandma Nieuwenhuizen.
Nieuw Eykenduynen/Den Haag, 7 februari 2002. Katwijk Genealogie linkIge Cornelis Kamer (1895-1972), grootvader

‘Tussen I-dicht en E-legende: Ige Cornelis Kamer als lipogrammaticus’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p. 34-42. Academia link

‘Prins Imrid's min (i-dicht)’.
In: Schoon Schip 22 (4), 2015, p. 43-44. [Met: I.C. Kamer]. Academia link

'Henk Heerckens' geldgebrek - een E-vertelsel betreffende verzekeren.
In: Schoon Schip 23 (1), 2016, in press. [Met: I.C. Kamer]. Academia linkHendrik Nicolaas Kamer (1927-2005), oom

In Memoriam Hendrik Nicolaas Kamer.
Ockenburgh/Den Haag, 6 december 2005. Genealogie link.