Promotie onderzoek


'Het impressum Van Paddenburg'.
Accepted for publication in 2020,

‘Lodewijk van Paddenburgh, Boudewijn Büch en de Duindoornpers’.
In: Büchmania Magazine 17, 2020, p.xx-xx.

'Duif en Ossenvleesch, Bier en Cijder op een onbewoond eiland – Jean Hyacinthe de Magellan en Abraham van Paddenburg over voedselconservering'.
In: Büchmania Magazine 17, 2020, p.xx-xx.

‘Het Lust-hoofken van Jan Starter – ‘soo snoode voddery’ van Jan Amelisz: een bijzondere drukgeschiedenis en provenance’.
In: Boekenwereld 36 (1), 2020, in press.

'De Utrechtse drukkersdynastie Van Paddenburg'.
Interview op NBV blog De Boekenmolen 6 juni 2019. NBV link

'Het ABC van boekdrukker Van Paddenburg'.
In: Tijdschrift Oud-Utrecht 92 (4), 2019, p.146-150. Website link en Academia link